Bidding Fox Elements

Aplikace, která zvyšuje výkonnost inzerce pomocí elementů. Pracuje se statistickými daty ze zbožových srovnávačů, Google Analytics a dalšími. Díky ní můžete zlepšit nastavení inzerce a zvýšit její výkonnost.

Pro podrobnější informace čtěte následující články, případně navštivte Bidding Fox Elements v Mergado Store či čtěte diskusní fórum o této (nejen) biddingové aplikaci.

Články na téma Bidding Fox Elements

Zvyšujte výkonnost inzerce pomocí desítek nových elementů! Nejen automatický bidding, ale i vymazlený feed, mají vliv na růst vašich tržeb, proto je tady Bidding Fox Elements. Stáhněte si aplikaci, zvolte elementy, které jsou pro vaše produkty vhodné a čarujte s daty.

  •