Dostupnost

Skladová dostupnost jako parametr nabídky e-shopu. Reprezentována je XML elementem DELIVERY_DATE a koncoví zákazníci na ni kladou často podstatný důraz.

Články na téma Dostupnost

Jakkoli se informace o dostupnosti zboží může zdát být poněkud triviální, opak je pravdou.