Jste zde

Bidding Fox Changelog

Všechny důležité změny v aplikaci Bidding Fox budeme stručně udržovat zde. Podrobnější variantu najdete na této adrese https://forum.mergado.cz/t/ze-zivota-lisaka-bidding-fox-live/62/1000

 

#8.3.0 🗓️ 15. 5. 2024

 • Aktualizace frontendové knihovny: Implementována novější verze frontendové knihovny, která přináší vylepšení výkonu, bezpečnosti a uživatelského rozhraní. Tato aktualizace zajišťuje lepší kompatibilitu s moderními prohlížeči a zařízeními.
 • Optimalizace rozhraní aplikace: Provedeny lehké úpravy rozhraní aplikace, které zlepšují celkový uživatelský zážitek. Změny se týkají uspořádání prvků, vizuálních efektů a interakce s uživatelem. Cílem těchto úprav je zvýšit intuitivnost a přístupnost aplikace pro uživatele všech úrovní.

#8.2.0 🗓️ 31. 1. 2024

 • V této verzi jsme výrazně rozšířili možnosti cílení vašich biddovacích strategií. Přidali jsme nové možnosti výjimek z biddování (např. pokud je v kartě vámi vybraný konkurenční eshop nebo se zde nacházi málo eshopů) a také možnost CPC z feedu vymazat pokud není některá z nastavených podmínek u produktu splněna. Spolu s tím došlo také k lehkému zpřehlednění formuláře pro tvorbu/editaci strategie.

 • Přidali jsme také nový typ strategie - Vyprázdnit CPC. Tu můžete využít pokud u některých produktů chcete mít jistotu, že u nich nebude docházet k spouštění biddingu a tedy nechtěnému navyšování nákladů na inzerci.

   

 • K 31.1. došlo kompletně k ukončení podpory starých Universal Analytics ve prospěch nových GA4.

 

Hotfix 🗓️ 18. 1. 2024

 • ✨  Úprava sazby DPH v GA - Od ledna se místo dvou snížených sazeb 10 a 15 % zavádí jedna ve výši 12 %. K ní zůstává základní sazba 21 %. V reakci na změnu umožňujeme uživateli úpravu sazby DPH v GA namísto přepínače s původními hodnotami (10, 15 či 21 %) v rámci textového pole doplnit libovolnou hodnotu.
 • ✨ 4. pozice pro Zboží.cz - V reakci na změnu Zboží.cz, které v produktovém detailu přidalo 4. bidovací pozici, umožňujeme uživateli aplikace na tuto pozici cílit.

 

2023-11-29 #8.1.0

 • Pro projekty které již nevyužívají statistiky z Universal Analytics jsme tuto možnost v Nastavení projektu skryli, aby bylo jasné, že se již nejedná o podporovaný zdroj dat.
 • Celou aplikaci jsme lokalizovali do Angličtiny. Pokud anglický jazyk používáte již v MERGADU, aplikace se vám automaticky přeloží, v opačném případě můžete využít přepínátko v záhlaví aplikace.

 

2023-06-21 #8.0.0

 • Napojení na Google Analytics 4 - nově si můžete v nastavení projektu přepnout zdroj obratu, prokliků nebo objednávek na nové GA4
 • Přepínač jazyku prostředí v hlavičce aplikace
 • Diagnostiku "Bez PPC režimu" jsme přejmenovali na "Bez doporučených nabídek" a upravili u ní textaci, aby bylo jasnější o jaký problém se jedná

 

2023-03-15 #7.16.0

 • Nová funkce - možnost nastavení ruční výše biddovacího kroku (nahoru/dolu), v procentech nebo KČ (EUR)
 • Na stránce Konkurence je nově možné seřadit sledované eshopy a upravit si tak seznam těch, jejižch nabídky mají jít do exportu, případně se zobrazovat na stránce Produkty
 • K zobrazovaným hodnotám CPC jsme přidali napříč aplikací zobrazení min. ceny za proklik v kategorii po najetí myší
 • Aktualizovali jsme ceníky max. CPC na Heurece a spolu s tím upravili zobrazování cen na 3 desetinná místa u projektů které používají EUR

 

2022-09-14 #7.15.0

 • Nová funkce - možnost ručního nastavení MAX_CPC_SEARCH
 • Nově je také možné ručně nastavovat bidding u nespárovaných produktů
 • Na stránku Produkty jsme přidali také statistiky z vyhledávání na Zboží.cz (search), včetně možnosti filtrování
 • Opravili jsme nefunkční náhled párovacích URL na stránce Nastavení
 • Menší optimalizace napříč celou aplikací pro Zboží.cz projekty

 

2022-05-04 #7.14.0

 • Nová funkce - možnost nastavení minimálního CPC u strategie
 • Rozšířili jsme možnost biddování minimem kategorie také u projektů na Zboží.cz
 • Nasadili jsme stahování ceníků minimálních CPC kategorie z nových adres na Heureka.cz/.sk
 • Nový filtr na stránce Produkty - "Produkty v biddingu"
 • Opravili jsme chybu v exportu konkurentů, ke které docházelo pokud eshop sledoval sám sebe
Zjistit více

 

2022-02-15 #7.13.1

 • Nová možnost vytvoření události při poklesu/nárustu diagnostiky o počet produktů
 • V exportu konkurentů je nově, pro lepší srovnání, na prvním řádku i váš eshop
 • Optimalizace databázových dotazů
 • Oprava rozhozené tabulky produktů při výpisu dat ze Zboží.cz

 

2021-12-01 #7.13.0

 • Nová možnost nastavení strategie - omezení max. počtu prokliků do první objednávky (rozšíření omezení dle PNO)
 • Rozpočty u strategií je nově možné přidat bez udání datumů od a do
 • Vylepšili jsme chybové hlášky u problémů s napojením Heureky v Keychain
 • Zkontrolovali jsme a doplnili chybějící položky v exportu/importu strategií

Zjistit více

 

2021-10-21 #7.12.0

 • Rozšíření možností sledovaní projektu a strategií o Obrat, Náklady a PNO. U sledování projektu si navíc můžete zvolit, jestli se má jako zdroj dat brát Projekt (data o celém projektu z GA) nebo Strategie (pouze produkty, které spadly do některé z vytvořených strategii)
 • Konfigurovatelný export konkurence a produktů konkurence - nově si všech typů exportů můžete zvolit, jaké sloupce se mají exportovat
 • Dárek u produktu konkurenta - do exportu produktů konkurence je možné nově zvolit i dárek
 • Ve vlastních diagnostikách přibyla možnost také již přidanou položku zrušit
 • Ve volbě polí u produktového exportu jsme opravili pojmenování některých sloupců

Zjistit více

 

2021-09-15 #7.11.0

 • Sledování strategie a projektu - nová možnost vytvoření Události (a tedy i automatické zaslání notifikace/emailu) pokud se změní statistiky (prokliky, objednávky, konverzní poměr, průměrné CPC) strategie, resp. projektu mimo nastavený limit

Zjistit více

 

2021-08-04 #7.10.0

 • Nové možnosti nastavení - nastavitelné hranice u možností "Nebiddovat příliš levné produkty" (pozice dle ceny) a "Nebiddovat dražší produkty" (v % oproti nejlevnější nabídce na kartě)  v nastavení strategie
 • Na stránce Produkty lze nově rychle vyhledávat také pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter
 • Na stránce Konkurence přibyla samostatná tabulka pouze se sledovanými konkurenty (i takovými, se kterými již nemáte společné produkty

Zjistit více

 

2021-06-30 #7.9.0

 • Nová funkce - možnost nastavení biddování vždy minimem kategorie dle ceníku Heureky
 • Nové vylepšení - v pokročilém vyhledávání na stránce Produkty přibyla skupina "Vše", která zobrazí všechny filtry, které lze použít
 • Nový produktový filtr "Pouze produkty s variantami"
 • Na stránce Strategie lze nově libovolně skrývat/zobrazovat jednotlivé linky v grafu výkonu strategií
 • V nastavení Upozornění se nyní zobrazují pouze relevantní chybové hlášky dle typu projektu

Zjistit více

 

2021-06-09 #7.8.0

 • Nové vylepšení - zprávy o problémech na úvodní straně aplikace nově seskupujeme do skupin a zobrazujeme pouze tu první, nejdůležitější. Ostatní upozornění se dají zobrazit kliknutím na tlačítko "Zobrazit další"
 • Oprava chyby - v Událostech jsme opravili problém, kdy se neukládal popisek s detailními informacemi o 'Problémech v napojení'.
 • Aktualizace interních frontendových knihoven

2021-04-28 #7.7.0

 • Nová funkce - možnost přeuložení produktového filtru, editace jména nebo vyřazení produktu z filtru
 • Filtr "Vyřadit produkt" umožňuje zadat ITEM_ID nebo Mergado ID produktu (nebo produktů), které nemají být obsaženy v aktuálním filtru. 
 • Úprava diagnostiky "Malý počet eshopů" podle nových podmínek Heureky
 • Oprava - pokud byl použit filtr s nulovou hodnotou, nebyl zahrnut do aktivních filtrů
 • Oprava - na stránce Diagnostika se defaultně chybně zobrazovaly data z předchozího dne

Zjistit více

2021-03-09 #7.6.0

 • Detail strategie - u Mergado výběrů nově ukazujeme ikonku, jestli se jedná o výběr ze vstupních nebo výstupních dat
 • U strategie nově zobrazujeme informaci, pokud je ve zaškrtnutá volba "Nesnižovat CPC po dosažení cíle"
 • Na přehled produktů jsme přidali rychlou informaci o dostupnosti produktu přímo k názvu produktu
 • Na detail strategie jsme také pro lepší přehled přidali informaci o stáří strategie (datum vytvoření a počet dní)
 • Oprava - pokud strategie využívá nastavení max. CPC z ceny produktu, tak se nově nemůže stát, že budeme biddovat vyšším CPC než je maximální povolené na srovnávači

Zjistit více

2021-01-20 #7.5.0

 • Přidali jsme vyskakovací okno s upozorněním, pokud nemáte žádné aktivní biddovací strategie
 • Nové produktové filtry - produkty, které jsou nabiddované minimálním CPC, hodnocení produktu, počet hodnocení a počet recenzí produktu na Heurece
 • Uložené filtry, které jsou navíc nastavené v nějaké biddovací strategii nově zvýrazňujeme informační hláškou
 • Detail strategie - uložený filtr u strategie jde nově prokliknout přímo na stránku Produkty
 • Titulky okna v aplikaci nově propisujeme také do Mergada

Zjistit více

2021-01-06 #7.4.0

 • Upravená stránka s nastavením projektu - notifikace a upozornění jsou nově na vlastní podstránce.
 • Celý systém notifikací také prošel přepsáním, takže nyní by již neměly tak často chodit "falešná" upozornění o problémech, které nemají realný vliv na funkčnost aplikace.
 • Lehce upravený formulář pro přidání/úpravu strategie, který by měl být intuitivnější a více přehledný.
 • U strategie lze nově nevyplnit (nastavit prázdné) max. PNO, pokud nechcete při biddingu tuto metriku sledovat.
 • Pro slovenské uživatele BF jsme připravili SK mutaci newsletteru.

Zjistit více

2020-10-29 #7.3.0

 • Možnost zvolit si data (sloupce) v exportu produktů. Ve výchozím stavu se exportuje vše. 
 • Rychlé hledání a uložení filtrů - šipka s uloženými filtry a možnost uložit aktuální filtr (vedle tlačítka Hledat)
 • Přidané filtrování a hromadné akce (mazání a export pouze vybraných filtrů) u uložených produktových filtrů.

Zjistit více

2020-04-08 #7.2.0

 • Nové filtry produktů - rozšířili jsme možnosti filtrování podle nabídek konkurentů
 • Upravená rychlá editace strategie - přidané max. CPC v % a oprava zpracování chyb ve formuláři
 • Detail strategie - zpřehledněn výpis nastavení strategie
 • Exporty - informáční hláška o dokončení exportu se nově zobrazuje pouze uživateli, který export vytvořil
 • Výpis strategií - nová možnost prokliknout se z metrik strategie přímo na odpovídající produkty, seřazených podle zvolené metriky
 • Nastavení projektu - nová možnost nastavení výchozí hodnoty DPH, která se automaticky předvybere při tvorbě nové strategie

Zjistit více

2020-02-05 #7.1.0

 • Nová funkce - možnost nastavit ke strategii její rozpočet (počet prokliků/objednávek, max. obrat/náklady)
 • Změna vzhledu formuláře pro editaci/přidání strategie s cílem zpřehlednění celé stránky
 • Vylepšené HTML exporty produktů - přidané náhledové obrázky, aktivní prokliky adres atd.
 • Konkurence - přidána možnost srovnání konkurenta s mým eshopem
 • Oprava vyhledávání konkurence - hledání dle identifikátoru eshopu nyní nerozlišuje velikost písmen

Zjistit více

2020-01-20 #7.0.0

 • Nová funkce - možnost použití uložených filtrů jako výběru produktů pro biddingové strategie
 • Nová stránka Strategie - seznam strategií si vysloužil vlastní stránku s lehkým redesignem
 • Změna vzhledu hlavní stránky - místo seznamu strategií jsme přidali nové grafy s přehledy o vašem sortimentu
 • Menší změny a opravy napříč celou aplikací

Zjistit více

2019-12-04 #6.10.1

 • Opravný release - chyby při aplikaci pravidel a filtrování produktů "od-do"

2019-11-26 #6.10.0

 • Nové možnosti v nastavení strategií - "Nebiddovat, kde jsem na top pozici s Heureka košíkem" a "Maximální CPC z ceny produktu"
 • Nově se aplikace nesnaží měnit CPC, pokud eshop ztratí Ověřeno zákazníky
 • Nové upozornění - v nejbližší době dojde kredit. V nastavení projektu je možné si nastavit, kolik dní před vyčerpáním kreditu vás má upozornit.
 • Nový přehled uložených produktových filtrů s možností Importu a Exportu
 • Migrace aplikace do Kubernetes

2019-11-13 #6.9.1

 • Rozšířené naformátování HTML exportů
 • Oprava chyby s filtrováním produktů

2019-11-07 #6.9.0

 • Nový vzhled stránky Reporty.

 • Nově si můžete vybrat u všech exportu v jakém formátu je chcete stáhnout (mimo aktuálního CSV jsme přidali také XLS a HTML).
 • Filtrování na stránce Produkty nově mění také URL adresu stránky.
 • Na stránce Produkty můžete nově exportovat pouze data konkurentů. Do tohoto exportu se zahrnou všechny sledované eshopy.

2019-10-16 #6.8.0

 • Nově je možné všechny chybové zprávy, které se zobrazují na hlavní stránce, úplně skrýt přes zavírací tlačítko a případně také kompletně zrušit kontrolu opakujícího se problému (tzn. i zasílání emailových notifikací).

 • Na stránce Nastavení je nově tlačítko „Nastavit všechny notifikace“, kde je kompletní přehled všech upozornění, které aplikace zobrazuje, včetně možnosti je vypnout či skrýt.

 • Implementace technologie WebSocket – automatická aktualizace dat na frontendu bez nutnosti obnovovat stránku.

2019-10-02 #6.7.0

 • Nová možnost nastavení strategie – opakované automatické spouštění/pozastavení strategie

 • Na stránce Nastavení u projektů Zboží.cz je nyní nově tlačítko pro otestování zadaných přístupových údajů do API

 • Nový filtr na stránce Události – „Zobrazené v grafu“

2019-09-25 #6.6.0

 • Nová možnost v nastavení strategie – Testovací strategie

 • Redesign formulářových políček pro zadávaní datumů

 • Nové upozornění pokud je v administraci Heureky nastavený jiný feed, než je ten výstupní z Mergada

 • Nové upozornění pokud nikdo nestahuje výstupní feed

 • Úprava ceníku prokliků na Zboží.cz

2019-09-09 #6.5.0

 • Nová stránka s detailem konkurenta s podrobnými informacemi, včetně vývoje v čase u sledovaných eshopů

2019-08-14 #6.4.0

 • Nový produktový filtr – TOP produkty kategorie

 • Na hlavní straně je nově možné seřadit tabulku se strategiemi podle jednotlivých sloupců

 • Přidali jsme možnost automatického zasílání exportů na mail s nastavitelnout periodicitou

2019-07-17 #6.3.0

 • Přidané sledování u vlastních diagnostik – možnost automaticky vytvořit Událost (včetně zaslání notifikačního emailu) při poklesu počtu produktů nad/pod nastavený limit

 • Lehký redesign úvodní stránky

 • Přidaná export konkurence do CSV a PDF

 • Možnost vytvořit statický CSV export – ten poté funguje na vytvořené URL adrese po neomezenou dobu

2019-07-17 #6.2.0

 • Nová stránka Konkurence a přehled konkurenčních nabídek na seznamu produktů

 • Zrychlení aplikování pravidel

 • Menší úpravy ve vyhledávání produktů (např. nerozlišování velikosti písmen u napovídače)

2019-05-19 #6.1.0

 • Vyhledávání produktů – přidaná možnost pokročilého vyhledávání pomocí dotazu

 • Možnost párování statistik z GA podle ITEM_ID místo vstupní stránky

 • Nový diagnostický boxík v detailu strategie

2019-04-12 #6.0.0

 • Přechod na nové Zboží.cz API

 • Přehled TOP produktů v detailu strategie

 • Nově měníme URL při průchodu aplikací, takže můžete například posílat odkazy vašim klientům a Bidding Fox se otevře na správné stránce

 • Vyhledávání produktů – možnost zadat více hodnot do fulltextových políček (chovají se jako logické NEBO)

2019-04-04 #5.12.0

 • Nový validátor v diagnostice – V biddingu ale bez prokliku

 • Nová sekce na stránce Nastavení – Přehled sledovaných událostí

2019-03-20 #5.10.0

 • Nové validátory v diagnostice – Vypadnutí z biddingu, Soutěžení s jiným automatem, Změna CPC za Bidding Foxem, Podvodné kliky

 • Validace Zboží.cz API tokenu

2019-03-05 #5.9.0

 • Události – možnost automatického zasílání notifikace na email

 • Události – přečtené/nepřečtené, možnost označit všechny jako přečtené, odznáček s počtem nepřečtených událostí v hlavním menu

2019-02-20 #5.8.0

 • Možno změny boxíků, které se zobrazují na úvodní stránce Diagnostik a pořadí u vlastních diagnostik

 • Automatické vytváření události při releasu nových verzí Mergada

 • Příprava na nové Zboží.cz API

2019-02-06 #5.7.0

 • Nápověda k správnému nastavení Google Analytics v průvodci prvním spuštěním

 • Možnost sledovat diagnostiky – automatické vytvoření Události při změně hodnoty nad/pod nastavený limit

 • Upozornění u produktů které nejsou biddované kvůli nastavení „Nebiddovat položky do 5. místa podle ceny“

   

2019-01-16 #5.6.0

 • Nový „Stroj času“ na stránce Diagnostika – možnost zobrazit záznamy z minulosti

 • Nová sekce diagnostiky – Validátory

 • Kontrola jestli je CPC element na výstupu skrytý

 • Automatické vytvoření události při změně biddovací strategie

 • Možnost zobrazit událost v grafech napříč. celou aplikací

2019-01-09 #5.5.0

 • Rozšíření CSV exportu produktů o statistiky a další informace

 • Možnost změnit období za které se zobrazují data v grafech na hlavní stránce

 • Možnost smazání, resp. editace štítků u Událostí

 • Nový produktový filtr – produkty, které jsou mimo bidding kvůli vysoké ceně proti ostatním

2018-11-28 #5.4.0

 • Nasazení PHPStan na backendu

 • Nová stránka Události – projektový deník s možností zaznamenávání všech důležitých milníků

2018-10-31 #5.3.0

 • Reporty – možnost zasílání týdenních, 14 denních nebo měsíčních reportů a možnost zasílání srovnávacích reportů

2018-10-15 #5.2.0

 • Možnost hromadné úpravy strategií

 • Nová možnost nastavení strategie – u Zboží.cz nastavení koeficientu pro výpočet MAX_CPC_SEARCH

2018-10-03 #5.1.0

 • Zrychlení bidovacích pravidel

 • Detail strategie – graf s přehledem, kolik produktů splňuje cíl strategie

 • Nápověda u produktů, které nesplňují cíl strategie

 • Možnost nastavení zpětné fakturace v nastavení projektu

2018-09-17 #5.0.0

 • Přidána podpora Zboží.cz

2018-08-23 #4.10.0

 • Ke grafům přibyla možnost stáhnout do PNG obrázku

 • Proklikávatelné řádky v přehledu na stránce Diagnostika

 • Do CSV exportu produktů přidán sloupec s popularitou

 • Okno s možností přihlášení do newsletteru

2018-08-08 #4.9.0

 • Přidány grafy s historickým průběh některých diagnostik

 • Možnost roztáhnout jednotlivé sekce na stránce Diagnostika

 • Diagnostika Popularita produktů – možnost export do CSV a textové shrnutí

 • Na hlavní stránce přidány grafy s vývojem počtu produktů v čase

2018-07-23 #4.8.0

 • Zrychlení aplikace pravidel na straně BF

 • Nová diagnostika – Popularita produktů

 • Přidán příznak, že produkt má nastavený manuální bidding, příp. max. CPC

 • Histogramy hodnot v produktových filtrech

2018-07-09 #4.7.0

 • Update backendu na Laravel 5.6

 • Zobrazovat statistiky za posledních 30 dní na seznamu produktů a možnost filtrovat podle 30 denních statistik

 • Histogram nejčastějších dostupností ve feedu na stránce editace strategie

 • Diagnostika – doplněné tipy co dělat s nalezenými problémy

 • Vlastní diagnostiky – z uložených filtrů je možné vytvořit vlastní diagnostiku

2018-06-19 #4.6.0

 • Možnost porovnávání období na stránce Reporty

 • Možnost automatického zasílání Reportů na mail

 • Možnost vložení vlastního loga do hlavičky Reportů

2018-05-31 #4.5.0

 • Nová možnost nastavení strategie – automatické spuštění a zastavení strategie

 • Ořezávání UTM parametrů v párování statistik z Google Analytics

 • Hromadné uložení manuálních změn biddingu

2018-05-16 #4.4.0

 • Manuální nastavení biddingu a max. CPC

 • Nová stránka Reporty

 • Okno s vybranými novinkami po vydání nové verze

 • Nový vzhled widgetu

 • Předělané strategie – nově cílení pouze na pozici s možností nastavit max. PNO a CPC u všech strategií

 • Nová možnost nastavení strategie – Nesnižovat CPC po dosažení cíle

2018-04-11 #4.3.0

 • Nová možnost nastavení - zasílání notifikací na mail

 • Nová možnost nastaveni – upozornění na docházející kredit

 • Nově zobrazujeme v aplikaci data z produktového feedu jako např. výrobce, EAN, apod.

2018-03-27 #4.2.0

 • Předělané CSV exporty

 • Možnost uložení vlastního produktového filtru

2018-03-20 #4.1.0

 • Nová diagnostika – odpárovaný produkt

 • Možnost uložení produktového filtru

2018-02-08 #4.0.0

 • Nasazení ElasticSearch jako druhé databáze

 • Možnost volby zdroje pro prokliky a konverze

 • Nové produtkové filtry – Spuštěný PPC režim, Heureka URL kategorie, ITEM_ID a Mergado ID

 • Code splitting – rychlejší načítání frontendu aplikace

 • Průvodce prvním zapnutím

   

2017-12-08 #3.6.0

Přidáno

 • Stránka Nastavení - nastavení zdrojů obratu, nákladů a e-mailu pro zasílání upozornění

Upraveno

 • Stránka Detail produktu - nové informace a rozdělení do přehlednějších oddílů

2017-12-06 #3.5.0

Upraveno

 • Stránka Diagnostika - nové informace Varování a Doporučení, rozdělení do přehlednějších oddílů

2017-11-19

Přidáno

 • Stránka Detail produktu - zobrazení proč není produkt nabiddován

 • Redesign rozhraní

 • Častější získávání zdrojových dat

 • Častější aktualizace CPC

Upraveno

 • Stránka Produkty - přidány nové zdroje dat a filtry

2017-11-19

Přidáno

 • Stránka Detail produktu - zobrazení proč není produkt nabiddován

 • Redesign rozhraní

 • Častější získávání zdrojových dat

Upraveno

 • Stránka Produkty - přidány nové zdroje dat a filtry

2017-08-17

Přidáno

 • Stránka Detail produktu

Upraveno

 • Stránka Editace nastavení - přidán výpis další nastavení

2017-07-25

Upraveno

 • Hlavní strana - přidán seznam nastavení

Odstraněno

 • Stránka Nastavení

2017-07-11

Upraveno

 • Stránka Produkty - výpis do tabulky, filtrování, řazení a vyhledávání

2017-06-29

Upraveno

 • Vytváření a editace nastavení - ze dvou kroků je nyní vše na jedné straně

2017-06-23

Upraveno

 • Diagnostika - Zobrazení počtu nespárovaných produktů

2017-06-22

Upraveno

 • UI - převedeno na MUK

 • Zobrazení vysvětlení u neaktivních grafů v diagnostice

Přidáno

 • Možnost nastavit počáteční bidding při vytváření nastavení

 • Potvrzení před smazáním nastavení

2017-06-13

Upraveno

 • Algoritmus biddování

 • Graf na hlavní straně

 • Graf v diagnostice

Přidáno

 • Graf vývoje biddingu u jednotlivých produktů

 • Sloupec "Setting" do CSV exportu

2017-02-10

Upraveno

 • Stránkování na stránce produkty (první / poslední)

 • (CZ) Přeložen název výběru všech produktů: Všetky produkty -> Všechny produkty

 • Odstraněny zbytečné volby v strategii TOP

 • další úpravy na pozadí pro lepší udržování

Přidáno

 • Počet produktů ve výběrech na stránce nastavení


 

2016-10-19

Přidáno

 • Nápověda

Změněno

 • Upraveny drobnosti v rozhraní

 • Maximální CPC pro Heureka.sk = 4 €

2016-10-05

Přidáno

 • Notifikace v rozhraní Mergada při

  • nízkém kreditu

  • ztrátě certifikátu Ověřeno zákazníky

  • problémech propojení s Heurekou nebo Google Analytics

  • problémech se statistickými daty z Heureky

 • Při editaci nastavení se přednostně zobrazují již používané výběry.

Změněno

 • Upraven biddingový krok

2016-09-21

Přidáno

 • Nové strategie

  • držet nabídku jako první

  • udržovat pozici nabídky na 3. až 4. biddované pozici

 • Další drobná UI vylepšení.

Změněno

 • Nastavení rozděleno do dvou kroků místo jednoho dlouhého formuláře.

2016-09-07

Přidáno

 • Nová stránka s výpisem ovlivněných produktů s novým formátem výpisu.

 • Nové menu pro snažší navigaci mezi stránami aplikace.

 • Nastavení DPH pro produkty ve výběrech. Pro ČR i SK.

 • Vyřešen problém s Pop-up okny

 • Další drobná UI vylepšení.

Změněno

 • Z hlavní strany odstraněn seznam ovlivněných produktů. Výpis produktů jsme přesunuli na samostatnou stránku.

Odstraněno

 • Z diagramu na hlavní straně již nevede proklik na stránku diagnostiky. Odkaz najdete nově v menu.

2016-08-24

Přidáno

 • Nová nastavení

  • PNO - nastavte si jaký podíl nákladů na obratu je pro vás únosný.

  • Jak naložit s produkty, které překročí PNO? Pokud zvolíte skrýt. Skryji si do konce aktuálního měsíce a v novém se zase budou inzerovat.

  • Do Google Analytics posíláte tržby s DPH nebo bez?

  • Nebrat ohled na cenu konkurence.

  • Nebiddovat nabídky, kde jsme do 5. místa podle ceny. Taková nabídka je rovnou vidět. není potřeba rozklikávat "Další nabídky obchodů"

2016-08-11

Přidáno

 • Exporty do CSV v diagnostice a na hlavní straně

 • Výběry do Mergada pro jednotlivé problémy z diagnostiky

2016-07-27

Přidáno

 • Diagnostika proč nejsou produkty biddovány

 • Možnost více nastavení pro různé výběry

Upraveno

 • Změna grafu v přehledu na hlavní straně aplikace z výsečového grafu na Vennův diagram

2016-07-14

Přidáno

 • první verze biddingové automatu

 • nastavení maximální ceny prokliku (HEUREKA_CPC)

 • nastavení maximální dodací doby (DELIVERY_DATE) pro bidding

 

Ze života biddingového automatu

Stahování dat z Google Analytics 4 do Bidding Foxu aktuálně řeší nejeden marketér či majitel e-shopu. Patříte mezi ně a chcete, aby se vám data v aplikaci Bidding Fox zobrazovala správně, ale nevíte si rady? Přečtěte si jak na to v našem článku.
Jednou z funkcí Bidding Fox Elements je obohacování (produktových) feedů o data z Google Analytics. Párování dat z GA k položkám z feedu může probíhat dvěma způsoby, ani jeden není lepší, nebo horší. Záleží, jak jste zvyklí s daty pracovat.
V Bidding Foxu se můžete setkat s upozorněním, že se nestahují data z Google Analytics. To může znamenat dvě věci. První je, že se data opravdu nestahují a problém může být například v nastavení zdroje a média (řešení v MERGADU , řešení v Biddingu Foxu ). Druhou variantou může být to, že se data stahují, ale nepárují k produktům, a to je předmětem tohoto článku.

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Bidding Fox a z vyhledávačů zboží.