Jste zde

Bidding Fox Changelog

Všechny důležité změny v aplikaci Bidding Fox budeme stručně udržovat zde. Podrobnější variantu najdete na této adrese https://forum.mergado.cz/t/ze-zivota-lisaka-bidding-fox-live/62/1000

2021-10-21 #7.12.0

 • Rozšíření možností sledovaní projektu a strategií o Obrat, Náklady a PNO. U sledování projektu si navíc můžete zvolit, jestli se má jako zdroj dat brát Projekt (data o celém projektu z GA) nebo Strategie (pouze produkty, které spadly do některé z vytvořených strategii)
 • Konfigurovatelný export konkurence a produktů konkurence - nově si všech typů exportů můžete zvolit, jaké sloupce se mají exportovat
 • Dárek u produktu konkurenta - do exportu produktů konkurence je možné nově zvolit i dárek
 • Ve vlastních diagnostikách přibyla možnost také již přidanou položku zrušit
 • Ve volbě polí u produktového exportu jsme opravili pojmenování některých sloupců

2021-09-15 #7.11.0

 • Sledování strategie a projektu - nová možnost vytvoření Události (a tedy i automatické zaslání notifikace/emailu) pokud se změní statistiky (prokliky, objednávky, konverzní poměr, průměrné CPC) strategie, resp. projektu mimo nastavený limit

2021-08-04 #7.10.0

 • Nové možnosti nastavení - nastavitelné hranice u možností "Nebiddovat příliš levné produkty" (pozice dle ceny) a "Nebiddovat dražší produkty" (v % oproti nejlevnější nabídce na kartě)  v nastavení strategie
 • Na stránce Produkty lze nově rychle vyhledávat také pomocí klávesové zkratky CTRL+Enter
 • Na stránce Konkurence přibyla samostatná tabulka pouze se sledovanými konkurenty (i takovými, se kterými již nemáte společné produkty)

2021-06-30 #7.9.0

 • Nová funkce - možnost nastavení biddování vždy minimem kategorie dle ceníku Heureky
 • Nové vylepšení - v pokročilém vyhledávání na stránce Produkty přibyla skupina "Vše", která zobrazí všechny filtry, které lze použít
 • Nový produktový filtr "Pouze produkty s variantami"
 • Na stránce Strategie lze nově libovolně skrývat/zobrazovat jednotlivé linky v grafu výkonu strategií
 • V nastavení Upozornění se nyní zobrazují pouze relevantní chybové hlášky dle typu projektu

Zjistit více

2021-06-09 #7.8.0

 • Nové vylepšení - zprávy o problémech na úvodní straně aplikace nově seskupujeme do skupin a zobrazujeme pouze tu první, nejdůležitější. Ostatní upozornění se dají zobrazit kliknutím na tlačítko "Zobrazit další"
 • Oprava chyby - v Událostech jsme opravili problém, kdy se neukládal popisek s detailními informacemi o 'Problémech v napojení'.
 • Aktualizace interních frontendových knihoven

2021-04-28 #7.7.0

 • Nová funkce - možnost přeuložení produktového filtru, editace jména nebo vyřazení produktu z filtru
 • Filtr "Vyřadit produkt" umožňuje zadat ITEM_ID nebo Mergado ID produktu (nebo produktů), které nemají být obsaženy v aktuálním filtru. 
 • Úprava diagnostiky "Malý počet eshopů" podle nových podmínek Heureky
 • Oprava - pokud byl použit filtr s nulovou hodnotou, nebyl zahrnut do aktivních filtrů
 • Oprava - na stránce Diagnostika se defaultně chybně zobrazovaly data z předchozího dne

Zjistit více

2021-03-09 #7.6.0

 • Detail strategie - u Mergado výběrů nově ukazujeme ikonku, jestli se jedná o výběr ze vstupních nebo výstupních dat
 • U strategie nově zobrazujeme informaci, pokud je ve zaškrtnutá volba "Nesnižovat CPC po dosažení cíle"
 • Na přehled produktů jsme přidali rychlou informaci o dostupnosti produktu přímo k názvu produktu
 • Na detail strategie jsme také pro lepší přehled přidali informaci o stáří strategie (datum vytvoření a počet dní)
 • Oprava - pokud strategie využívá nastavení max. CPC z ceny produktu, tak se nově nemůže stát, že budeme biddovat vyšším CPC než je maximální povolené na srovnávači

Zjistit více

2021-01-20 #7.5.0

 • Přidali jsme vyskakovací okno s upozorněním, pokud nemáte žádné aktivní biddovací strategie
 • Nové produktové filtry - produkty, které jsou nabiddované minimálním CPC, hodnocení produktu, počet hodnocení a počet recenzí produktu na Heurece
 • Uložené filtry, které jsou navíc nastavené v nějaké biddovací strategii nově zvýrazňujeme informační hláškou
 • Detail strategie - uložený filtr u strategie jde nově prokliknout přímo na stránku Produkty
 • Titulky okna v aplikaci nově propisujeme také do Mergada

Zjistit více

2021-01-06 #7.4.0

 • Upravená stránka s nastavením projektu - notifikace a upozornění jsou nově na vlastní podstránce.
 • Celý systém notifikací také prošel přepsáním, takže nyní by již neměly tak často chodit "falešná" upozornění o problémech, které nemají realný vliv na funkčnost aplikace.
 • Lehce upravený formulář pro přidání/úpravu strategie, který by měl být intuitivnější a více přehledný.
 • U strategie lze nově nevyplnit (nastavit prázdné) max. PNO, pokud nechcete při biddingu tuto metriku sledovat.
 • Pro slovenské uživatele BF jsme připravili SK mutaci newsletteru.

Zjistit více

2020-10-29 #7.3.0

 • Možnost zvolit si data (sloupce) v exportu produktů. Ve výchozím stavu se exportuje vše. 
 • Rychlé hledání a uložení filtrů - šipka s uloženými filtry a možnost uložit aktuální filtr (vedle tlačítka Hledat)
 • Přidané filtrování a hromadné akce (mazání a export pouze vybraných filtrů) u uložených produktových filtrů.

Zjistit více

2020-04-08 #7.2.0

 • Nové filtry produktů - rozšířili jsme možnosti filtrování podle nabídek konkurentů
 • Upravená rychlá editace strategie - přidané max. CPC v % a oprava zpracování chyb ve formuláři
 • Detail strategie - zpřehledněn výpis nastavení strategie
 • Exporty - informáční hláška o dokončení exportu se nově zobrazuje pouze uživateli, který export vytvořil
 • Výpis strategií - nová možnost prokliknout se z metrik strategie přímo na odpovídající produkty, seřazených podle zvolené metriky
 • Nastavení projektu - nová možnost nastavení výchozí hodnoty DPH, která se automaticky předvybere při tvorbě nové strategie

Zjistit více

2020-02-05 #7.1.0

 • Nová funkce - možnost nastavit ke strategii její rozpočet (počet prokliků/objednávek, max. obrat/náklady)
 • Změna vzhledu formuláře pro editaci/přidání strategie s cílem zpřehlednění celé stránky
 • Vylepšené HTML exporty produktů - přidané náhledové obrázky, aktivní prokliky adres atd.
 • Konkurence - přidána možnost srovnání konkurenta s mým eshopem
 • Oprava vyhledávání konkurence - hledání dle identifikátoru eshopu nyní nerozlišuje velikost písmen

Zjistit více

2020-01-20 #7.0.0

 • Nová funkce - možnost použití uložených filtrů jako výběru produktů pro biddingové strategie
 • Nová stránka Strategie - seznam strategií si vysloužil vlastní stránku s lehkým redesignem
 • Změna vzhledu hlavní stránky - místo seznamu strategií jsme přidali nové grafy s přehledy o vašem sortimentu
 • Menší změny a opravy napříč celou aplikací

Zjistit více

2019-12-04 #6.10.1

 • Opravný release - chyby při aplikaci pravidel a filtrování produktů "od-do"

2019-11-26 #6.10.0

 • Nové možnosti v nastavení strategií - "Nebiddovat, kde jsem na top pozici s Heureka košíkem" a "Maximální CPC z ceny produktu"
 • Nově se aplikace nesnaží měnit CPC, pokud eshop ztratí Ověřeno zákazníky
 • Nové upozornění - v nejbližší době dojde kredit. V nastavení projektu je možné si nastavit, kolik dní před vyčerpáním kreditu vás má upozornit.
 • Nový přehled uložených produktových filtrů s možností Importu a Exportu
 • Migrace aplikace do Kubernetes

2019-11-13 #6.9.1

 • Rozšířené naformátování HTML exportů
 • Oprava chyby s filtrováním produktů

2019-11-07 #6.9.0

 • Nový vzhled stránky Reporty.

 • Nově si můžete vybrat u všech exportu v jakém formátu je chcete stáhnout (mimo aktuálního CSV jsme přidali také XLS a HTML).
 • Filtrování na stránce Produkty nově mění také URL adresu stránky.
 • Na stránce Produkty můžete nově exportovat pouze data konkurentů. Do tohoto exportu se zahrnou všechny sledované eshopy.

2019-10-16 #6.8.0

 • Nově je možné všechny chybové zprávy, které se zobrazují na hlavní stránce, úplně skrýt přes zavírací tlačítko a případně také kompletně zrušit kontrolu opakujícího se problému (tzn. i zasílání emailových notifikací).

 • Na stránce Nastavení je nově tlačítko „Nastavit všechny notifikace“, kde je kompletní přehled všech upozornění, které aplikace zobrazuje, včetně možnosti je vypnout či skrýt.

 • Implementace technologie WebSocket – automatická aktualizace dat na frontendu bez nutnosti obnovovat stránku.

2019-10-02 #6.7.0

 • Nová možnost nastavení strategie – opakované automatické spouštění/pozastavení strategie

 • Na stránce Nastavení u projektů Zboží.cz je nyní nově tlačítko pro otestování zadaných přístupových údajů do API

 • Nový filtr na stránce Události – „Zobrazené v grafu“

2019-09-25 #6.6.0

 • Nová možnost v nastavení strategie – Testovací strategie

 • Redesign formulářových políček pro zadávaní datumů

 • Nové upozornění pokud je v administraci Heureky nastavený jiný feed, než je ten výstupní z Mergada

 • Nové upozornění pokud nikdo nestahuje výstupní feed

 • Úprava ceníku prokliků na Zboží.cz

2019-09-09 #6.5.0

 • Nová stránka s detailem konkurenta s podrobnými informacemi, včetně vývoje v čase u sledovaných eshopů

2019-08-14 #6.4.0

 • Nový produktový filtr – TOP produkty kategorie

 • Na hlavní straně je nově možné seřadit tabulku se strategiemi podle jednotlivých sloupců

 • Přidali jsme možnost automatického zasílání exportů na mail s nastavitelnout periodicitou

2019-07-17 #6.3.0

 • Přidané sledování u vlastních diagnostik – možnost automaticky vytvořit Událost (včetně zaslání notifikačního emailu) při poklesu počtu produktů nad/pod nastavený limit

 • Lehký redesign úvodní stránky

 • Přidaná export konkurence do CSV a PDF

 • Možnost vytvořit statický CSV export – ten poté funguje na vytvořené URL adrese po neomezenou dobu

2019-07-17 #6.2.0

 • Nová stránka Konkurence a přehled konkurenčních nabídek na seznamu produktů

 • Zrychlení aplikování pravidel

 • Menší úpravy ve vyhledávání produktů (např. nerozlišování velikosti písmen u napovídače)

2019-05-19 #6.1.0

 • Vyhledávání produktů – přidaná možnost pokročilého vyhledávání pomocí dotazu

 • Možnost párování statistik z GA podle ITEM_ID místo vstupní stránky

 • Nový diagnostický boxík v detailu strategie

2019-04-12 #6.0.0

 • Přechod na nové Zboží.cz API

 • Přehled TOP produktů v detailu strategie

 • Nově měníme URL při průchodu aplikací, takže můžete například posílat odkazy vašim klientům a Bidding Fox se otevře na správné stránce

 • Vyhledávání produktů – možnost zadat více hodnot do fulltextových políček (chovají se jako logické NEBO)

2019-04-04 #5.12.0

 • Nový validátor v diagnostice – V biddingu ale bez prokliku

 • Nová sekce na stránce Nastavení – Přehled sledovaných událostí

2019-03-20 #5.10.0

 • Nové validátory v diagnostice – Vypadnutí z biddingu, Soutěžení s jiným automatem, Změna CPC za Bidding Foxem, Podvodné kliky

 • Validace Zboží.cz API tokenu

2019-03-05 #5.9.0

 • Události – možnost automatického zasílání notifikace na email

 • Události – přečtené/nepřečtené, možnost označit všechny jako přečtené, odznáček s počtem nepřečtených událostí v hlavním menu

2019-02-20 #5.8.0

 • Možno změny boxíků, které se zobrazují na úvodní stránce Diagnostik a pořadí u vlastních diagnostik

 • Automatické vytváření události při releasu nových verzí Mergada

 • Příprava na nové Zboží.cz API

2019-02-06 #5.7.0

 • Nápověda k správnému nastavení Google Analytics v průvodci prvním spuštěním

 • Možnost sledovat diagnostiky – automatické vytvoření Události při změně hodnoty nad/pod nastavený limit

 • Upozornění u produktů které nejsou biddované kvůli nastavení „Nebiddovat položky do 5. místa podle ceny“

   

2019-01-16 #5.6.0

 • Nový „Stroj času“ na stránce Diagnostika – možnost zobrazit záznamy z minulosti

 • Nová sekce diagnostiky – Validátory

 • Kontrola jestli je CPC element na výstupu skrytý

 • Automatické vytvoření události při změně biddovací strategie

 • Možnost zobrazit událost v grafech napříč. celou aplikací

2019-01-09 #5.5.0

 • Rozšíření CSV exportu produktů o statistiky a další informace

 • Možnost změnit období za které se zobrazují data v grafech na hlavní stránce

 • Možnost smazání, resp. editace štítků u Událostí

 • Nový produktový filtr – produkty, které jsou mimo bidding kvůli vysoké ceně proti ostatním

2018-11-28 #5.4.0

 • Nasazení PHPStan na backendu

 • Nová stránka Události – projektový deník s možností zaznamenávání všech důležitých milníků

2018-10-31 #5.3.0

 • Reporty – možnost zasílání týdenních, 14 denních nebo měsíčních reportů a možnost zasílání srovnávacích reportů

2018-10-15 #5.2.0

 • Možnost hromadné úpravy strategií

 • Nová možnost nastavení strategie – u Zboží.cz nastavení koeficientu pro výpočet MAX_CPC_SEARCH

2018-10-03 #5.1.0

 • Zrychlení bidovacích pravidel

 • Detail strategie – graf s přehledem, kolik produktů splňuje cíl strategie

 • Nápověda u produktů, které nesplňují cíl strategie

 • Možnost nastavení zpětné fakturace v nastavení projektu

2018-09-17 #5.0.0

 • Přidána podpora Zboží.cz

2018-08-23 #4.10.0

 • Ke grafům přibyla možnost stáhnout do PNG obrázku

 • Proklikávatelné řádky v přehledu na stránce Diagnostika

 • Do CSV exportu produktů přidán sloupec s popularitou

 • Okno s možností přihlášení do newsletteru

2018-08-08 #4.9.0

 • Přidány grafy s historickým průběh některých diagnostik

 • Možnost roztáhnout jednotlivé sekce na stránce Diagnostika

 • Diagnostika Popularita produktů – možnost export do CSV a textové shrnutí

 • Na hlavní stránce přidány grafy s vývojem počtu produktů v čase

2018-07-23 #4.8.0

 • Zrychlení aplikace pravidel na straně BF

 • Nová diagnostika – Popularita produktů

 • Přidán příznak, že produkt má nastavený manuální bidding, příp. max. CPC

 • Histogramy hodnot v produktových filtrech

2018-07-09 #4.7.0

 • Update backendu na Laravel 5.6

 • Zobrazovat statistiky za posledních 30 dní na seznamu produktů a možnost filtrovat podle 30 denních statistik

 • Histogram nejčastějších dostupností ve feedu na stránce editace strategie

 • Diagnostika – doplněné tipy co dělat s nalezenými problémy

 • Vlastní diagnostiky – z uložených filtrů je možné vytvořit vlastní diagnostiku

2018-06-19 #4.6.0

 • Možnost porovnávání období na stránce Reporty

 • Možnost automatického zasílání Reportů na mail

 • Možnost vložení vlastního loga do hlavičky Reportů

2018-05-31 #4.5.0

 • Nová možnost nastavení strategie – automatické spuštění a zastavení strategie

 • Ořezávání UTM parametrů v párování statistik z Google Analytics

 • Hromadné uložení manuálních změn biddingu

2018-05-16 #4.4.0

 • Manuální nastavení biddingu a max. CPC

 • Nová stránka Reporty

 • Okno s vybranými novinkami po vydání nové verze

 • Nový vzhled widgetu

 • Předělané strategie – nově cílení pouze na pozici s možností nastavit max. PNO a CPC u všech strategií

 • Nová možnost nastavení strategie – Nesnižovat CPC po dosažení cíle

2018-04-11 #4.3.0

 • Nová možnost nastavení - zasílání notifikací na mail

 • Nová možnost nastaveni – upozornění na docházející kredit

 • Nově zobrazujeme v aplikaci data z produktového feedu jako např. výrobce, EAN, apod.

2018-03-27 #4.2.0

 • Předělané CSV exporty

 • Možnost uložení vlastního produktového filtru

2018-03-20 #4.1.0

 • Nová diagnostika – odpárovaný produkt

 • Možnost uložení produktového filtru

2018-02-08 #4.0.0

 • Nasazení ElasticSearch jako druhé databáze

 • Možnost volby zdroje pro prokliky a konverze

 • Nové produtkové filtry – Spuštěný PPC režim, Heureka URL kategorie, ITEM_ID a Mergado ID

 • Code splitting – rychlejší načítání frontendu aplikace

 • Průvodce prvním zapnutím

   

2017-12-08 #3.6.0

Přidáno

 • Stránka Nastavení - nastavení zdrojů obratu, nákladů a e-mailu pro zasílání upozornění

Upraveno

 • Stránka Detail produktu - nové informace a rozdělení do přehlednějších oddílů

2017-12-06 #3.5.0

Upraveno

 • Stránka Diagnostika - nové informace Varování a Doporučení, rozdělení do přehlednějších oddílů

2017-11-19

Přidáno

 • Stránka Detail produktu - zobrazení proč není produkt nabiddován

 • Redesign rozhraní

 • Častější získávání zdrojových dat

 • Častější aktualizace CPC

Upraveno

 • Stránka Produkty - přidány nové zdroje dat a filtry

2017-11-19

Přidáno

 • Stránka Detail produktu - zobrazení proč není produkt nabiddován

 • Redesign rozhraní

 • Častější získávání zdrojových dat

Upraveno

 • Stránka Produkty - přidány nové zdroje dat a filtry

2017-08-17

Přidáno

 • Stránka Detail produktu

Upraveno

 • Stránka Editace nastavení - přidán výpis další nastavení

2017-07-25

Upraveno

 • Hlavní strana - přidán seznam nastavení

Odstraněno

 • Stránka Nastavení

2017-07-11

Upraveno

 • Stránka Produkty - výpis do tabulky, filtrování, řazení a vyhledávání

2017-06-29

Upraveno

 • Vytváření a editace nastavení - ze dvou kroků je nyní vše na jedné straně

2017-06-23

Upraveno

 • Diagnostika - Zobrazení počtu nespárovaných produktů

2017-06-22

Upraveno

 • UI - převedeno na MUK

 • Zobrazení vysvětlení u neaktivních grafů v diagnostice

Přidáno

 • Možnost nastavit počáteční bidding při vytváření nastavení

 • Potvrzení před smazáním nastavení

2017-06-13

Upraveno

 • Algoritmus biddování

 • Graf na hlavní straně

 • Graf v diagnostice

Přidáno

 • Graf vývoje biddingu u jednotlivých produktů

 • Sloupec "Setting" do CSV exportu

2017-02-10

Upraveno

 • Stránkování na stránce produkty (první / poslední)

 • (CZ) Přeložen název výběru všech produktů: Všetky produkty -> Všechny produkty

 • Odstraněny zbytečné volby v strategii TOP

 • další úpravy na pozadí pro lepší udržování

Přidáno

 • Počet produktů ve výběrech na stránce nastavení


 

2016-10-19

Přidáno

 • Nápověda

Změněno

 • Upraveny drobnosti v rozhraní

 • Maximální CPC pro Heureka.sk = 4 €

2016-10-05

Přidáno

 • Notifikace v rozhraní Mergada při

  • nízkém kreditu

  • ztrátě certifikátu Ověřeno zákazníky

  • problémech propojení s Heurekou nebo Google Analytics

  • problémech se statistickými daty z Heureky

 • Při editaci nastavení se přednostně zobrazují již používané výběry.

Změněno

 • Upraven biddingový krok

2016-09-21

Přidáno

 • Nové strategie

  • držet nabídku jako první

  • udržovat pozici nabídky na 3. až 4. biddované pozici

 • Další drobná UI vylepšení.

Změněno

 • Nastavení rozděleno do dvou kroků místo jednoho dlouhého formuláře.

2016-09-07

Přidáno

 • Nová stránka s výpisem ovlivněných produktů s novým formátem výpisu.

 • Nové menu pro snažší navigaci mezi stránami aplikace.

 • Nastavení DPH pro produkty ve výběrech. Pro ČR i SK.

 • Vyřešen problém s Pop-up okny

 • Další drobná UI vylepšení.

Změněno

 • Z hlavní strany odstraněn seznam ovlivněných produktů. Výpis produktů jsme přesunuli na samostatnou stránku.

Odstraněno

 • Z diagramu na hlavní straně již nevede proklik na stránku diagnostiky. Odkaz najdete nově v menu.

2016-08-24

Přidáno

 • Nová nastavení

  • PNO - nastavte si jaký podíl nákladů na obratu je pro vás únosný.

  • Jak naložit s produkty, které překročí PNO? Pokud zvolíte skrýt. Skryji si do konce aktuálního měsíce a v novém se zase budou inzerovat.

  • Do Google Analytics posíláte tržby s DPH nebo bez?

  • Nebrat ohled na cenu konkurence.

  • Nebiddovat nabídky, kde jsme do 5. místa podle ceny. Taková nabídka je rovnou vidět. není potřeba rozklikávat "Další nabídky obchodů"

2016-08-11

Přidáno

 • Exporty do CSV v diagnostice a na hlavní straně

 • Výběry do Mergada pro jednotlivé problémy z diagnostiky

2016-07-27

Přidáno

 • Diagnostika proč nejsou produkty biddovány

 • Možnost více nastavení pro různé výběry

Upraveno

 • Změna grafu v přehledu na hlavní straně aplikace z výsečového grafu na Vennův diagram

2016-07-14

Přidáno

 • první verze biddingové automatu

 • nastavení maximální ceny prokliku (HEUREKA_CPC)

 • nastavení maximální dodací doby (DELIVERY_DATE) pro bidding

 

Ze života biddingového automatu

release Bidding Foxu
Exporty v Bidding Foxu se hodí pro další práci s daty i pro prezentaci klientům. Mnohdy nepotřebujete všechny sloupečky, které export konkurence a export produktů konkurence nabízí. Proto jsme se v...
Rozhovor o biddingu
Vánoční sezona se nezadržitelně blíží a e-shopy začínají bojovat o pozornost svých zákazníků. Bidding je jednou z variant, díky které mohou své produkty na zbožových srovnávačích více zviditelnit a...
Bidding Audit
Je to skoro půl roku, co jsme vám představili novinku Bidding Audit. Díky tomuto nástroji zanalyzujete svou inzerci na zbožových srovnávačích a zjistíte, kde jsou její slabá místa. Odhalí například...

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Bidding Fox a z vyhledávačů zboží.

.