Reglendo

Reglendo technologies, s.r.o. byl původní název naší společnosti. Na jaře 2018 jsme spojili název firmy s názvem hlavního produktu a přejmenovali se na Bidding Fox technologies, s.r.o.

Články na téma Reglendo

Společnost Reglendo technologies, s.r.o., která vyvíjí aplikaci Bidding Fox změnila název na Bidding Fox technologies, s.r.o.