Analytika

Analytika biddingu, ktorá vám pomáha s vyhodnocovaním CPC, PNO, preklikov, tržieb a ďalších ukazovateľov. Vďaka analýze týchto ukazovateľov bude vaša inzercia výkonnejšia a bude sa vám lepšie riadiť.