Jste zde

Co průběžně kontrolovat v aplikaci Bidding Fox

Pro úspěšnou inzerci je třeba pravidelně kontrolovat výsledky biddingu a stav sortimentu a na základě toho optimalizovat strategie. Na následujících řádcích vám poradíme, jaké metriky a detekce by vám při kontrole neměly ujít.

  1. Náklady vs. obrat
  2. Zjistěte, jestli nastavené max. CPC stačí k dosažení cílů
  3. Průměrná pozice v biddingu
  4. Vývoj počtu prokliků a objednávek
  5. Diagnostika sortimentu
  6. Vlastní diagnostika
  7. Upozornění na detekce diagnostiky

Náklady vs. obrat

Každého provozovatele e-shopu jistě zajímá, jakého celkového obratu se podařilo dosáhnout za sledované časové období díky biddingu. S tím jsou úzce spojeny i náklady, které snadno potvrdí, či vyvrátí úspěšnost inzerce.

S omezením výšky PNO (poměru nákladů na obratu) Bidding Fox dokáže pomoci díky možnosti procentního nastavení jeho maximální hodnoty při tvorbě strategie.

Heureka poskytuje informace o nákladech zpětně za předešlý den. To je důvod, proč mohou náklady překročit maximální hodnotu nastavenou ve strategii.

Celkovou výši obratu, nákladů a PNO za dané časové období naleznete v Přehledu aplikace. Rozepsané výsledky najdete na stránce Strategie, kde jsou metriky zobrazeny u každé strategie zvlášť. Úspěšnost tak bude evidentní na první pohled.

Výsledky biddingu rozdělené na jednotlivé strategie.
Výsledky biddingu rozdělené na jednotlivé strategie.

Zjistěte, jestli nastavené max. CPC stačí k dosažení cílů

Strategie, možnosti a cíle má každý inzerent jiné. Někdo nehledí na výšku CPC a chce být na prvních pozicích za každou cenu. Jiný má omezený rozpočet a tak nastavuje skromnější ceny za proklik. To je v pořádku, je však důležité kontrolovat, zda nízko nastavené max. CPC nezabraňuje nabídkám dostat se do biddingového boxu.

Ověříte to tak, že na stránce Produkty vyfiltrujete nabídky dosahující max. CPC a zkontrolujete, zda v biddingu jsou nebo ne. K tomu můžete ve filtru zakliknout checkbox „mimo bidding“. Získáte tak seznam produktů, jejichž max. CPC je nastaveno příliš nízko na to, aby se na srovnávači dostaly mezi doporučené nabídky a plnily požadované cíle.

Nastavení produktového filtru - Dosažené max. CPC nastavené ve strategii.
Nastavení produktového filtru –⁠ Dosažené max. CPC nastavené ve strategii.
Nastavení produktového filtru - produkty mimo bidding.
Nastavení produktového filtru –⁠ produkty mimo bidding.

Průměrná pozice v biddingu

V detailu každé strategie a produktu snadno zkontrolujete, jak se vyvíjí pozice na produktových kartách a zda odpovídá nastavenému cíli. Nedosahování může opět souviset s příliš nízko nastaveným max. CPC.

Kolísání mezi pozicemi či výpadky z biddingového boxu může zapříčinit zapnutá funkce v pokročilém nastavení strategie –⁠ Snižovat CPC po dosažení cíle. Tato možnost vznikla primárně kvůli šetření vašich nákladů, občas se však může stát kontraproduktivní. Pokud chcete vědět o funkci více, nedávno jsme jejímu vysvětlení věnovali celé video.
Historie výkonu sortimentu v detailu strategie.
Historie výkonu sortimentu v detailu strategie.

Cílíte na poslední pozici biddingového boxu, ale nabídky na ni nemohou dosáhnout? Problém nemusí být v nízkém CPC. Prověřte na produktových kartách, zda srovnávač spustil možnost cílit na všechny biddingové pozice. Při nízkém počtu nabídek na kartě může být biddingový box omezen na dvě nebo tři. V takovém případě je na místě úprava cíle strategie. A přestože nemůžete být například na čtvrté pozici, Lišák vás bude v biddingu držet.

Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dvě pozice v biddingovém boxu.
Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dvě pozice v biddingovém boxu.

Vývoj počtu prokliků a objednávek

K pravidelné kontrole patří i počet prokliků jednotlivých produktů v poměru s počtem objednávek. V Bidding Foxu, na stránce Produkty si můžete uspořádat nabídku podle počtu prokliků, případně výše nákladů a okamžitě odhalíte, zda korespondují s objemem objednávek, resp. obratu.

Filtrování produktů podle statistických metrik.
Filtrování produktů podle statistických metrik.

Doporučujeme průběžně kontrolovat i produkty, které mají mnoho prokliků, ale žádnou objednávku. Takové nabídky je třeba zkontrolovat a zjistit, čím je situace způsobena. Vysoká proklikovost může znamenat například zařazení v nesprávné produktové kartě, kdy má vaše nabídka několikanásobně nižší cenu v porovnání s konkurenční nabídkou.

Filtrování produktů s vysokým počtem prokliků a žádnou objednávkou.
Filtrování produktů s vysokým počtem prokliků a žádnou objednávkou.

Diagnostika sortimentu

U průběžné kontroly rozhodně nesmí chybět návštěva stránky Diagnostika. Bidding Fox je šikovný nástroj a dokáže upozornit na problémy v inzerci či doporučit vylepšení. Při naskladňování nového sortimentu, případně manipulaci nebo změnách ve feedu si pohlídejte například nespárované produkty.

Zpozorněte také, pokud nabízíte vysoce konkurenční sortiment a Bidding Fox upozorní na produkty, které nabízí málo e-shopů. Pravděpodobně je nabídka spárována do nesprávné nebo duplicitní produktové karty. V takovém případě je třeba nabídky přepárovat.

Zjištěné problémy na stránce Diagnostika.
Zjištěné problémy na stránce Diagnostika.
Stránku Diagnostika jsme celou předvedli v jednom z našich videí na blogu. Seznamte se s ní a získejte pod dohled všechny problémy, upozornění a doporučení.

Vlastní diagnostika

Bidding Fox nabízí každému uživateli možnost přizpůsobit diagnostiku svým potřebám. Na stránce Diagnostika, podstránce Vlastní, si můžete vytvořit neomezené množství metrik podle svých zájmů a preferencí.

Objevte postup, jak si vytvořit vlastní diagnostiku v Bidding Foxu.
Vlastní diagnostika Bidding Foxu.
Vlastní diagnostika Bidding Foxu.

Upozornění na detekce diagnostiky

Při každé metrice dokážete nastavit, aby vás Bidding Fox upozornil na e-mail nebo v Mergadu, v případě nárůstu či poklesu počtu produktů. Budete tak vždy v obraze, co se s vaším sortimentem děje.

Nastavení upozornění na e-mail nebo do Mergada na stránce Diagnostika.
Nastavení upozornění na e-mail nebo do Mergada na stránce Diagnostika.

V případě, že jste agentura či freelancer spravující inzerci, je důležité si čas od času potvrdit s klientem jeho cíle a priority. Vyhnete se tak situaci, kdy biddujete méně důležité nabídky, a ty, které by měly být na výsluní, nespadají do žádné strategie.

 

Možností a metrik je v Bidding Foxu nespočet. My jsme shrnuli ty nejzásadnější. Využíváte je i vy, nebo máte vlastní, které v tomto článku nezazněly? V každém případě budeme rádi, pokud se s námi podělíte o zkušenosti v komentářích.

Přidat komentář

Ze života biddingového automatu

Stahování dat z Google Analytics 4 do Bidding Foxu aktuálně řeší nejeden marketér či majitel e-shopu. Patříte mezi ně a chcete, aby se vám data v aplikaci Bidding Fox zobrazovala správně, ale nevíte si rady? Přečtěte si jak na to v našem článku.
Jednou z funkcí Bidding Fox Elements je obohacování (produktových) feedů o data z Google Analytics. Párování dat z GA k položkám z feedu může probíhat dvěma způsoby, ani jeden není lepší, nebo horší. Záleží, jak jste zvyklí s daty pracovat.
V Bidding Foxu se můžete setkat s upozorněním, že se nestahují data z Google Analytics. To může znamenat dvě věci. První je, že se data opravdu nestahují a problém může být například v nastavení zdroje a média (řešení v MERGADU , řešení v Biddingu Foxu ). Druhou variantou může být to, že se data stahují, ale nepárují k produktům, a to je předmětem tohoto článku.

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Bidding Fox a z vyhledávačů zboží.