Jste zde

Co průběžně kontrolovat v aplikaci Bidding Fox

Pro úspěšnou inzerci je třeba pravidelně kontrolovat výsledky biddingu a stav sortimentu a na základě toho optimalizovat strategie. Na následujících řádcích vám poradíme, jaké metriky a detekce by vám při kontrole neměly ujít.

  1. Náklady vs. obrat
  2. Zjistěte, jestli nastavené max. CPC stačí k dosažení cílů
  3. Průměrná pozice v biddingu
  4. Vývoj počtu prokliků a objednávek
  5. Diagnostika sortimentu
  6. Vlastní diagnostika
  7. Upozornění na detekce diagnostiky

Náklady vs. obrat

Každého provozovatele e-shopu jistě zajímá, jakého celkového obratu se podařilo dosáhnout za sledované časové období díky biddingu. S tím jsou úzce spojeny i náklady, které snadno potvrdí, či vyvrátí úspěšnost inzerce.

S omezením výšky PNO (poměru nákladů na obratu) Bidding Fox dokáže pomoci díky možnosti procentního nastavení jeho maximální hodnoty při tvorbě strategie.

Heureka poskytuje informace o nákladech zpětně za předešlý den. To je důvod, proč mohou náklady překročit maximální hodnotu nastavenou ve strategii.

Celkovou výši obratu, nákladů a PNO za dané časové období naleznete v Přehledu aplikace. Rozepsané výsledky najdete na stránce Strategie, kde jsou metriky zobrazeny u každé strategie zvlášť. Úspěšnost tak bude evidentní na první pohled.

Výsledky biddingu rozdělené na jednotlivé strategie.
Výsledky biddingu rozdělené na jednotlivé strategie.

Zjistěte, jestli nastavené max. CPC stačí k dosažení cílů

Strategie, možnosti a cíle má každý inzerent jiné. Někdo nehledí na výšku CPC a chce být na prvních pozicích za každou cenu. Jiný má omezený rozpočet a tak nastavuje skromnější ceny za proklik. To je v pořádku, je však důležité kontrolovat, zda nízko nastavené max. CPC nezabraňuje nabídkám dostat se do biddingového boxu.

Ověříte to tak, že na stránce Produkty vyfiltrujete nabídky dosahující max. CPC a zkontrolujete, zda v biddingu jsou nebo ne. K tomu můžete ve filtru zakliknout checkbox „mimo bidding“. Získáte tak seznam produktů, jejichž max. CPC je nastaveno příliš nízko na to, aby se na srovnávači dostaly mezi doporučené nabídky a plnily požadované cíle.

Nastavení produktového filtru - Dosažené max. CPC nastavené ve strategii.
Nastavení produktového filtru –⁠ Dosažené max. CPC nastavené ve strategii.
Nastavení produktového filtru - produkty mimo bidding.
Nastavení produktového filtru –⁠ produkty mimo bidding.

Průměrná pozice v biddingu

V detailu každé strategie a produktu snadno zkontrolujete, jak se vyvíjí pozice na produktových kartách a zda odpovídá nastavenému cíli. Nedosahování může opět souviset s příliš nízko nastaveným max. CPC.

Kolísání mezi pozicemi či výpadky z biddingového boxu může zapříčinit zapnutá funkce v pokročilém nastavení strategie –⁠ Snižovat CPC po dosažení cíle. Tato možnost vznikla primárně kvůli šetření vašich nákladů, občas se však může stát kontraproduktivní. Pokud chcete vědět o funkci více, nedávno jsme jejímu vysvětlení věnovali celé video.
Historie výkonu sortimentu v detailu strategie.
Historie výkonu sortimentu v detailu strategie.

Cílíte na poslední pozici biddingového boxu, ale nabídky na ni nemohou dosáhnout? Problém nemusí být v nízkém CPC. Prověřte na produktových kartách, zda srovnávač spustil možnost cílit na všechny biddingové pozice. Při nízkém počtu nabídek na kartě může být biddingový box omezen na dvě nebo tři. V takovém případě je na místě úprava cíle strategie. A přestože nemůžete být například na čtvrté pozici, Lišák vás bude v biddingu držet.

Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dvě pozice v biddingovém boxu.
Produktová karta, kde Heureka zobrazuje dvě pozice v biddingovém boxu.

Vývoj počtu prokliků a objednávek

K pravidelné kontrole patří i počet prokliků jednotlivých produktů v poměru s počtem objednávek. V Bidding Foxu, na stránce Produkty si můžete uspořádat nabídku podle počtu prokliků, případně výše nákladů a okamžitě odhalíte, zda korespondují s objemem objednávek, resp. obratu.

Filtrování produktů podle statistických metrik.
Filtrování produktů podle statistických metrik.

Doporučujeme průběžně kontrolovat i produkty, které mají mnoho prokliků, ale žádnou objednávku. Takové nabídky je třeba zkontrolovat a zjistit, čím je situace způsobena. Vysoká proklikovost může znamenat například zařazení v nesprávné produktové kartě, kdy má vaše nabídka několikanásobně nižší cenu v porovnání s konkurenční nabídkou.

Filtrování produktů s vysokým počtem prokliků a žádnou objednávkou.
Filtrování produktů s vysokým počtem prokliků a žádnou objednávkou.

Diagnostika sortimentu

U průběžné kontroly rozhodně nesmí chybět návštěva stránky Diagnostika. Bidding Fox je šikovný nástroj a dokáže upozornit na problémy v inzerci či doporučit vylepšení. Při naskladňování nového sortimentu, případně manipulaci nebo změnách ve feedu si pohlídejte například nespárované produkty.

Zpozorněte také, pokud nabízíte vysoce konkurenční sortiment a Bidding Fox upozorní na produkty, které nabízí málo e-shopů. Pravděpodobně je nabídka spárována do nesprávné nebo duplicitní produktové karty. V takovém případě je třeba nabídky přepárovat.

Zjištěné problémy na stránce Diagnostika.
Zjištěné problémy na stránce Diagnostika.
Stránku Diagnostika jsme celou předvedli v jednom z našich videí na blogu. Seznamte se s ní a získejte pod dohled všechny problémy, upozornění a doporučení.

Vlastní diagnostika

Bidding Fox nabízí každému uživateli možnost přizpůsobit diagnostiku svým potřebám. Na stránce Diagnostika, podstránce Vlastní, si můžete vytvořit neomezené množství metrik podle svých zájmů a preferencí.

Objevte postup, jak si vytvořit vlastní diagnostiku v Bidding Foxu.
Vlastní diagnostika Bidding Foxu.
Vlastní diagnostika Bidding Foxu.

Upozornění na detekce diagnostiky

Při každé metrice dokážete nastavit, aby vás Bidding Fox upozornil na e-mail nebo v Mergadu, v případě nárůstu či poklesu počtu produktů. Budete tak vždy v obraze, co se s vaším sortimentem děje.

Nastavení upozornění na e-mail nebo do Mergada na stránce Diagnostika.
Nastavení upozornění na e-mail nebo do Mergada na stránce Diagnostika.

V případě, že jste agentura či freelancer spravující inzerci, je důležité si čas od času potvrdit s klientem jeho cíle a priority. Vyhnete se tak situaci, kdy biddujete méně důležité nabídky, a ty, které by měly být na výsluní, nespadají do žádné strategie.

 

Možností a metrik je v Bidding Foxu nespočet. My jsme shrnuli ty nejzásadnější. Využíváte je i vy, nebo máte vlastní, které v tomto článku nezazněly? V každém případě budeme rádi, pokud se s námi podělíte o zkušenosti v komentářích.

Přidat komentář

Ze života biddingového automatu

Lišáci na ShopCampu
Tento rok jsme byli partnerem e-commerce konference ShopCamp. Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit akce, na které se potkávají e-shopaři a odborníci z celé republiky. ShopCamp se letos konal 2. 9...
Srpnové lišácké novinky
Letní prázdniny jsou u konce a nastal čas sepsat důležité e-commerce události za uplynulý měsíc. V lišácké dílně jsme pro vás připravili zajímavý obsah, jehož součástí je například rozhovor o...
Proč je Mergado Keychain potřebný pro správné fungování Bidding Foxu
Víte, jaké kroky je potřeba udělat, než zapnete naši aplikaci? Díky Mergado Keychain stáhne náš Lišák ze zbožáků potřebná data a připraví pro vás statistiky a analytiku. Podívejte se, k čemu...

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Bidding Fox a z vyhledávačů zboží.

.