Jste zde

Jak kontrolovat data Google Analytics 4 v Elements

Jednou z funkcí Bidding Fox Elements je obohacování (produktových) feedů o data z Google Analytics. Párování dat z GA k položkám z feedu může probíhat dvěma způsoby, ani jeden není lepší, nebo horší. Záleží, jak jste zvyklí s daty pracovat.

Ukázka dostupných Google Analytics 4 metrik
Bidding Fox Elements - Ukázka dostupných Google Analytics 4 metrik

První variantou je párování dat z Google Analytics s položkami ve feedu na základě shody URL ve feedu a vstupní stránky v Google Analytics

Druhou variantou je párování podle ID položky a Item ID produktu (dříve SKU) z Google Analytics 4.

Nastavení párování na základě vstupních stránek

Párování dat z Google Analytics je standardně nastaveno pro tuto volbu Vstupní stránky.

Parování dat podle vstupních stránek
Parování dat podle vstupních stránek

Jak porovnat hodnoty s daty v Google Analytics

Google Analytics 4 -> Reports -> Engagement -> Landing Pages

Nezapomeňte vyfiltrovat návštěvnost za správný zdroj/médium (5️⃣).

Google Analytics 4 - Report vstupních stránek
Google Analytics 4 - Report vstupních stránek

Tvar adres vstupních stránek v GA se musí shodovat s části adresy za doménou ve feedu včetně prvního lomítka, jako je naznačeno na obrázku níže.

Mergado - Ukázka adresy v XML feedu
Mergado - Ukázka adresy v XML feedu

💡 Důležité je si pohlídat, zda adresy ve feedu nekončí lomítkem a v GA4 toto lomítko na konci chybí (nebo naopak).

Toto vyřešíte jednoduše dvěmi pravidly v MERGADU. 

  1. V prvním odeberete lomítko z adresy (toto pravidlo bude nad BFE pravidlem). 

  2. V druhém pravidle jej přidáte zpět za pravidlo BFE.

V Bidding Foxu situaci vyřešíte snadno.

Nastavení párování podle ID × SKU produktu

U tohoto nastavení je důležité, aby v elementu pro ID produktu byla stejná hodnota, jako je pak pro produkt v Google Analytics SKU.

Bidding Fox Elements - Nastavení párování dat podle Item ID produktu
Bidding Fox Elements - Nastavení párování dat podle Item ID produktu

Standardně na úrovni feedu bere ID produktu z elementů jako je ITEM_ID, g:id, id atd. V případě, že ID produktu máte ve feedu v elementu PRODUCTNO, CODE nebo úplně jiném, tak si tento správný element vyberete v poli Párovací element (SKU) 2️⃣.

Kontrola podle Item ID (dříve SKU kódů) v Google Analytics 4
Kontrola podle Item ID (dříve SKU kódů) v Google Analytics 4

Pokud se vám data k produktům nepárují a nevíte se rady, ozvěte se nám.

 

Přidat komentář

Ze života biddingového automatu

Stahování dat z Google Analytics 4 do Bidding Foxu aktuálně řeší nejeden marketér či majitel e-shopu. Patříte mezi ně a chcete, aby se vám data v aplikaci Bidding Fox zobrazovala správně, ale nevíte si rady? Přečtěte si jak na to v našem článku.
Jednou z funkcí Bidding Fox Elements je obohacování (produktových) feedů o data z Google Analytics. Párování dat z GA k položkám z feedu může probíhat dvěma způsoby, ani jeden není lepší, nebo horší. Záleží, jak jste zvyklí s daty pracovat.
V Bidding Foxu se můžete setkat s upozorněním, že se nestahují data z Google Analytics. To může znamenat dvě věci. První je, že se data opravdu nestahují a problém může být například v nastavení zdroje a média (řešení v MERGADU , řešení v Biddingu Foxu ). Druhou variantou může být to, že se data stahují, ale nepárují k produktům, a to je předmětem tohoto článku.

Přihlaste se k odběru novinek

Neutečou vám ty nejzásadnější novinky z aplikace Bidding Fox a z vyhledávačů zboží.